Servisní střediska firmy KLIMEX CZ na Mělníku a v Přerově nabízí renovace vymačkaných otvorů od pouzder a čepů na stavebních strojích a jeřábech nejefektivnější a nejekonomičtějším způsobem. Díky špičkovému mobilnímu zařízení k navařování a vystružení.

Středisko Mělník:
Tel: +420 315 670 167-8
Fax +420 315 671 900
Mobil: +420 602 316 855

Středisko Přerov:
Tel: +420 581 220 244
Fax +420 581 202 903
Mobil: +420 602 269 105